Het bestuur

 Samenstelling bestuur:

Voorzitter & ambassadeurs
Secretaris
Evenement (incl. vrijwilligers)
Sponsoring
Goede Doelen
Communicatie
Penningmeester
Reglement Stichting GVTK Download
Financieel verslag 2020 Download
Financieel verslag 2019 Download
Jaarverslag 2022 In dit bestand kunt u kennis nemen van ons jaarverslag over 2022. Download