NL

Doelstelling

Stichting Mont Ventoux heeft ten doel:

  • het inzamelen en werven van fondsen ten behoeve van het Koningin Wilhelminafonds voor de Kankerbestrijding (KWF Kankerbestrijding);
  • het inzamelen en werven van fondsen ten behoeve van nader te bepalen lokaal- en/of regionaal actieve stichtingen of organisaties die als doel hebben:
    • het op waardige wijze verzorgen en/of begeleiden van patiënten bij wie kanker is gediagnosticeerd;
    • het verrichten van activiteiten gericht op de preventie van kanker;
    • het ondersteunen of verrichten van onderzoek naar de oorzaken en behandelwijzen van kanker;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
  • Van alle fondsen die door Stichting Mont Ventoux worden ingezameld, zal tenminste 60% ten goede komen aan het Koningin Wilhelminafonds voor de Kankerbestrijding (KWF Kankerbestrijding.