Lokale Goede Doelen

Bij het inschrijven kan je uit onderstaande doelen kiezen:

Familiehuis Daniel den Hoed, Rotterdam Hospice Schagen
Inloophuis De Cirkel, Helmond Inloophuis De Eik, Eindhoven
Inloophuis Parkhuys Almere Inloophuis Passie, Lelystad

Stichting Pruijck, Bussum 

Hospice Heerenveen
Nazorghuis Intermezzo, Zwolle Princes Maxima Centrum, Utrecht
Tobias Sybesma Foundation Zwolle Stichting Kanker in Beeld, Huizen
THH Drenthe, Hoogeveen THH Roermond
THH Weert Vereniging Kinderkanker Nederland, De Bilt
Hospice Altena, Gorinchem Veluwse Wensambulance, Elburg
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou, Huizen Villa Joep.nl, Utrecht
Stichting Tutu, Alphen aan de Rijn Hospice Zwolle
Hospice Huis aan de Vecht, Hardenberg Kenniscentrum Oncologie, Deventer
MFC Huis aan het Water, Katwoude Stichting Bijna Thuis Huis Best e.o.
Stichting Melanoom, Amstelveen  

 

Aanmelden als Goed Doel:

 

Om in aanmerking te komen voor een donatie van onze stichting geldt de volgende procedure.
U kunt via info@grootverzettegenkanker.nl melden dat u graag geplaatst wilt worden op de lijst met te ondersteunen doelen.

Dit bericht zal onder de aandacht worden gebracht bij onze commissie Goede Doelen. Deze commissie is belast met het onderzoek of u in aanmerking komt.
De commissie bestaat uit 5 personen, die tot een gezamenlijk oordeel komen. Zij gaan daarbij integer en zo objectief mogelijk te werk.

  • De commissie zal in oktober/november informatie bij u opvragen, die zij nodig acht om te oordelen over uw aanvraag. In de meeste gevallen gaat het dan om:
  • Meest recente ANBI-verklaring;
  • Statuten van uw stichting;
  • Recent uittreksel KvK;
  • Beschrijving van activiteiten, doelgroepen, aantal vrijwilligers, in hoeverre de activiteiten kanker-gerelateerd zijn;
  • Namen, taakverdeling en contactgegevens van het huidige bestuur;
  • (Meerjaren-)beleidsplan;
  • Begroting komend boekjaar;
  • Meest recente jaarcijfers;
  • Onderbouwd verzoek donatie komende editie van Groot Verzet Tegen Kanker, m.a.w. wat wilt u gaan doen met de eventuele donatie

Na ontvangst per mail van de informatie zal de commissie Goede Doelen deze bestuderen en op basis daarvan besluiten of u in aanmerking komt voor een donatie.
Het oordeel van de commissie zal u naderhand worden medegedeeld. Over het oordeel van de commissie wordt niet gediscussieerd.

In geval van een positief oordeel zult vervolgens vernemen welk commissielid uw aanspreekpunt zal zijn en wordt een logo met link naar de website van uw stichting op de site www.grootverzettegenkanker.nl geplaatst.

Meestal in de loop van januari zal de site worden opengesteld voor inschrijving voor de editie van het daarop volgende jaar.
Deelnemers kunnen bij inschrijving voor de actie uw stichting selecteren als begunstigde. Dit houdt in dat maximaal 50% van de sponsoropbrengsten die de betreffende deelnemer inzamelt, aan uw stichting zal worden gedoneerd. De overige minimaal 50% gaat naar KWF Kankerbestrijding.
Maakt de deelnemer geen keus, dan komt maximaal de helft van zijn of haar sponsoropbrengsten terecht in de “algemene pot”. Het moge duidelijk zijn dat vooraf niet is te voorspellen hoe groot deze “algemene pot” is.
Deze “algemene pot” zal na de actie vervolgens worden verdeeld onder de doelen die mogelijk een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het gaat hierbij dan om doelen die maximaal twee maal eerder een donatie hebben ontvangen van onze stichting en die zelf onvoldoende in staat zijn gebleken om deelnemers te enthousiasmeren.

Ingeval uw stichting al driemaal een donatie heeft ontvangen kunt u opteren voor de status van partner van de Stichting Groot Verzet Tegen Kanker.
Dit houdt in dat uw stichting op dezelfde manier wordt getoetst als alle andere doelen, maar niet meer in aanmerking komt voor het extra steuntje in de rug zoals hiervoor beschreven.
De donatie aan een partner zal dus uitsluitend bestaan uit 50% van de opbrengsten van de deelnemers die uw stichting hebben uitgekozen bij hun aanmelding. Een partner kan zodoende zelf de hoogte van de uiteindelijke donatie beïnvloeden, door zoveel mogelijk deelnemers aan zich te binden en deze deelnemers in staat te stellen zoveel mogelijk geld op te halen.

Enkele weken na de actie Groot Verzet Tegen Kanker worden de te doneren bedragen bepaald en de cheques uitgereikt.
De uitbetaling van de aldus bepaalde donaties vindt plaats nadat een recente kopie-bankafschrift van uw stichting is gestuurd naar de penningmeester (penningmeester@grootverzettegenkanker.nl) van onze stichting.

Opbrengsten 2007-2021 Download
Opbrengsten 2020/2021 Download
Opbrengsten 2022 Opbrengsten