NL

Medische tips

Eind augustus bedwingen vele deelnemers aan ons evenement de Mont Ventoux. Het bestuur spant zich in om het evenement voor de deelnemers en de betrokken vrijwilligers veilig te laten verlopen.

Fit aan de start, gezond op de top

Het beklimmen van de Mont Ventoux is een uitdaging voor velen. De berg spreekt tot de verbeelding en de ervaring leert dat het met recht een prestatie is als de deelnemer de top bereikt. Het vraagt veel van de deelnemer. Deze moet een goede gezondheid en conditie hebben en goed getraind zijn. Een goede voorbereiding is een belangrijke voorwaarde voor succes.

De Stichting adviseert de deelnemer een sportmedisch onderzoek te laten uitvoeren, ook als er geen klachten zijn. Het advies is om dat in het beginstadium van de training te doen, circa 6 maanden voor het evenement in september. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt periodiek (een deel van) de kosten voor een sportmedische keuring. Voor sportmedische advies centra in Nederland zie deze link.

Op de website van de Stichting is informatie met 'links' te vinden over de verschillende aspecten die bij de voorbereiding van belang zijn, zoals trainingsschema’s, eet- en drink adviezen, adviezen over het materiaal en adviezen over kleding.

Medicijngebruik

Mocht er onverhoopt iets met je aan de hand zijn op de berg, dan is het voor de eerste hulp dienst zeer prettig om op de hoogte te zijn van je medische voorgeschiedenis en medicijn gebruik (zeker voor mensen die lijden aan suikerziekte of epilepsie). Wil je dat ons medisch team op de hoogte is van je medische gegevens, dan kun je het team als volgt informeren: 

  • log in op de site
  • bij de mogelijkheden om je profiel aan te vullen vind je een formulier
  • vul het formulier in en mail dit vervolgens naar dedokter@grootverzettegenkanker.nl
  • je kunt het formulier ook per post naar ons vesturen, het postadres vind je op het formulier

Medische hulp tijdens het verblijf

Tijdens het verblijf in Frankrijk is de deelnemer voor medische zorg aangewezen op de lokale medische voorzieningen. In geval van plotseling blessureleed of medische klachten de dagen voorafgaand aan de beklimming, waarbij het de vraag is hoe en of nog is deel te nemen aan het evenement, kan de deelnemer zich melden bij de infobalie. Deze schakelt de arts van de Stichting in voor het maken van een afspraak met de deelnemer. De arts kan de deelnemer adviseren af te zien van deelname als daarvoor medische gronden bestaan. In uiterste gevallen kan de arts het bestuur adviseren de betreffende deelnemer van deelname uit te sluiten.

Medische hulp tijdens de beklimming 

Tijdens de beklimming zijn er mobiele medische teams die ter plaatse medische hulp verlenen in geval van een ongeval of als een deelnemer onwel is. Is vervoer naar een ziekenhuis nodig, dan organiseert de Stichting dat via de lokale hulpverleningsdiensten. In voorkomend geval kan de arts namens de Stichting Mont Ventoux besluiten dat de deelnemer de klim of afdaling van de Mont Ventoux moet beëindigen. De deelnemer aanvaardt in dat geval het besluit van de arts.