NL

Nieuws

Het bestuur kijkt vooruit ……

Na onze brainstormsessie afgelopen januari en de uitkomsten van het, ons door MTH aangeboden, onderzoek van De Kleine Consultant, zijn wij zaterdag 13 april aan de slag gegaan. 

De uitkomsten en aanbevelingen van De Kleine Consultant hebben wij uitgebreid besproken. Hieruit is een blauwdruk voor de structuur van de Stichting ontstaan. Deze structuur ziet er als volgt uit:

Met deze structuur willen wij alle aspecten binnen de Stichting waarborgen en taken en verantwoordelijkheden van vrijwilligers onderbrengen in een commissie. Iedere commissie krijgt een verantwoordelijke die enerzijds de link met het bestuur vormt maar belangrijker, voor de vrijwilligers binnen een commissie het aanspreekpunt is en samen met de vrijwilligers de lijnen en ideeën uitwerkt.

Een volgende stap is om voor iedere commissie vrijwilligers te zoeken om invulling te gaan geven aan de taken. Maar meer nog vrijwilligers met visie, goede ideeën, aanvullingen en inzet om samen de commissies vorm te geven en toe te werken naar de editie 2020. Lees jij dit en lijkt het je wat om mee te bouwen aan de Stichting? Neem dan contact op met een van de bestuursleden of info@grootverzettegenkanker.nl.

De Raad van Advies:

Naast het bestuur willen we een raad van advies instellen met personen die het bestuur en de Stichting van advies kunnen dienen en ons een spiegel kunnen voorhouden. Een aantal maal per jaar met ons willen sparren en mee willen denken. Ook ambassadeurs van onze Stichting, die ons binnen hun netwerk willen aanbevelen en met hun competenties ons willen ondersteunen maken deel uit van deze Raad van Advies.

Aansluitend hierop hebben we besloten om op dit moment Peter Smorenburg als voorzitter van onze Stichting te benoemen. Bestuurlijk gezien zijn wij dan op sterkte en vol energie om de schouders eronder te zetten en alle plannen uit te werken.

Editie 2019:

Naast alle plannen is het bestuur en een grote groep vrijwilligers druk met het organiseren van de editie 2019. De inschrijvingen lopen gestaag, veel teams hebben zich al aangemeld maar zijn nog niet op volle deelnemers-sterkte. De eerste ton aan sponsorgelden is bereikt. Over sponsorcontracten voor de shirts wordt onderhandeld en volgt snel nadere informatie. Kortom, iedereen is druk in de weer om er een prachtige editie van te gaan maken.