Nieuwsbrief december 2020

29-12-2020 | 10:15

 

Beste vrijwilligers, deelnemers en betrokkenen van onze Stichting,


Het jaar 2020 was een bizar Corona jaar. Een jaar waarin onze Stichting on hold werd gezet door Het
Cocid-19 virus.
Vol goede moed begonnen wij het jaar. Het deelnemersaantal zagen we groeien. Plannen voor een
Kick-off, clinics en het ontmoeten van onze vrijwilligers werden gemaakt. Begin maart kwam dit
helaas allemaal stil te staan. Nog even hadden we hoop dat het zou overwaaien na de lockdown.
Gelukkig gaan wij pas in september, zeiden we tegen elkaar. Nog geheel onwetend over de impact
van dit virus op onze maatschappij. Week na week ging voorbij en we bereikten het punt dat we de
editie 2020 moesten cancelen. Dit deden we met lood in de schoenen in de wetenschap dat er geen
andere keuze was. Maar welke impact heeft dit op onze Stichting, onze vrijwilligers, deelnemers en
de Goede doelen die wij steunen?
Gelukkig gaan de meeste deelnemers van 2020 door met hun actie en gaan zij in 2021 meedoen. Het
bestuur is online ook doorgegaan wat heeft geresulteerd in onder andere een nieuwe website en
inschrijfomgeving die het deelnemers nog eenvoudiger moet maken om actie te voeren voor hun
ambitie en doel. De top van de Mont Ventoux is gerenoveerd en zal in juli 2021 tweemaal de Tour de
France ontvangen.
Met daarnaast de berichten in de media over de vaccinaties krijgen wij weer goede hoop op een
editie van Grootverzettegenkanker in 2021. Wij hopen alle vrijwilligers en deelnemers ook! De
plannen die we hadden voor 2020 zullen we weer oppakken en zodra het mogelijk is een Kickoff
of clinic te organiseren hopen we alle deelnemers en vrijwilligers weer te ontmoeten. Zonder
jullie geen evenement!


Wij willen iedereen een gezond en sportief 2021 wensen!


Namens het bestuur, Peter, Tanja, Christel, Hidde, Berry en Martijn.

 

Onze Stichting bestaat enkel uit vrijwilligers zowel tijdens het evenement als in bestuur en
commissies kunnen wij mensen gebruiken. Lijkt dit jou iets en denk je van toegevoegde waarde te
kunnen zijn neem dan contact op met een van onze bestuursleden of meld je
via info@grootverzettehenkanker.nl Wij nemen dan contact met je op.