Lokale goede doelen delen ervaringen en tips

27-03-2024 | 07:45

“Het gaat erom de juiste snaar te raken”

Buiten het kantoor in Amersfoort waait het hard, maar binnen in het prettig. Vol enthousiasme delen een aantal goede doelen, die door de Stichting Groot Verzet tegen Kanker (GVTK) met grote en kleine bedragen worden ondersteund, onderling hun ervaringen. Want hoe verschillend ze ook zijn, graag leren ze van elkaar. De bijeenkomst op zaterdag 23 maart werd dan ook als bijzonder waardevol ervaren. 

Tom van ’t Hek, is al jarenlang als ambassadeur betrokken bij GVTK. Een paar jaar iets minder actief, maar nu weer helemaal enthousiast. Hij is blij verrast dat de betrokkenheid, de onderlinge verbondenheid en de warme nog even groot is als in de beginjaren (sinds 2007) van de stichting. Natuurlijk is er ook veel veranderd. Het aantal lokale doelen dat wordt gesteund, is enorm gegroeid. In de eerste jaren ging de gehele opbrengst van de klim naar de top van de Ventoux naar kankeronderzoek via KWF. Na een paar jaar werd besloten een deel van de opbrengst (40%) uit te keren aan lokale doelen die zich inzetten voor de patiënten en hun naast omgeving. Nu is de verdeling zelfs 50/ 50.

Sfeer en kwaliteit
Dit jaar zijn er maar liefst 27 lokale doelen die mogen meedelen in de opbrengst van de Ventoux. Dat is natuurlijk het belangrijkste, maar het is ook mooi te merken dat de sfeer, de kleinschaligheid en de kwaliteit van de organisatie voor en tijdens het evenement in Frankrijk erg gewaardeerd wordt.
Dat van de lokale doelen wordt gevraagd, zelf ook actief bij te dragen aan de klim wordt door de zeven vertegenwoordigers op geen enkele manier als een probleem gezien. Het samen trainen en beklimmen wordt juist als heel positief ervaren. “Dingen ondernemen, doen, blijkt zo goed te werken. Daar kunnen gesprekken, hoe noodzakelijk en fijn ook, niet tegenop. Door ‘doen’ ontstaat verbinding en praten mensen veel gemakkelijker met elkaar.”
Ook is organisatorische zin profiteren ze van het werk van GVTK. “Hierdoor bereiken heel nieuwe doelgroepen. Mensen die gericht zijn op sporten, al dan niet in clubverband, bijvoorbeeld. Het is geweldig te ervaren dat we nieuwe vrijwilligers binnen hebben gekregen dankzij Groot Verzet tegen Kanker. Zonder GVTK hadden wij nooit zoveel geld voor ons huis bij elkaar kunnen krijgen. Daarom werven wij ook ieder deelnemers aan de tocht op de Ventoux.”

Saamhorigheid
Het Toon Hermanshuis in Weert heeft bijvoorbeeld van de eerste bijdrage van GVTK fietsen gekocht. Dat is nu al tien jaar geleden. Zij lenen deze aan mensen uit die mee willen naar Frankrijk, maar zelf geen geschikte fiets hebben. “Die trainingen en de thema-avonden die we houden, leiden elk jaar weer tot een geweldige saamhorigheid. Uit die groepen zijn mensen ook bij ons actief geworden als vrijwilliger. Zij stimuleren op hun beurt anderen om mee die berg op te gaan. Fantastisch, hoe we elkaar op deze manier versterken.” Zoals een andere vertegenwoordiger het zei: “De kunst is de juiste snaar te raken, dan gaat het bijna als vanzelf.”