NL

Verantwoording

Dit is de actiewebsite van Stichting Mont Ventoux. U vindt hier alle persoonlijke actiepagina's van de individuele deelnemers en teams van grootverzettegenkanker. Alle deelnemers krijgen door middel van een eigen profielpagina de gelegenheid om aandacht te vragen voor hun actie. U vindt er de achtergrond van hun deelname, hoeveel geld ze willen ophalen en je kunt zien hoeveel ze al hebben opgehaald.

Bijna alle deelnemers hebben een persoonlijk verhaal. Sommigen zijn zelf ziek of ziek geweest. Anderen strijden voor een dierbare die kanker heeft of er vroegtijdig aan is overleden. Met z'n allen zien we de beklimming van de Mont Ventoux als een sportieve strijd die symbolisch de strijd tegen kanker weergeeft.

Op dit gedeelte van de website leggen we uit wat Stichting Mont Ventoux is, waar de stichting voor staat, welke activiteiten worden ontplooid en vertellen we ook waar het ingezamelde geld naartoe gaat en waarom.

Financieel steunen?

Stichting Mont Ventoux heeft sinds 2011 een ANBI status.
Via deze site kun je een specifieke deelnemer en/of een team financieel steunen.
Wil jij onze actie steunen, maar heb je geen specifieke deelnemer om te steunen, dan kun je ook je donatie overmaken naar rekening NL90 RABO 0321 3555 55 t.n.v. Stichting Mont Ventoux. BIC (SWIFT): RABONL2U.