NL

Waar doen wij het voor?

Deze actie is een initiatief van de Stichting Mont Ventoux, waarbij deelnemers, individueel of in teamverband, geld ophalen. Hiermee leveren zij een bijdrage aan de strijd tegen kanker. Onder het motto "Grootverzettegenkanker" beklimmen fietsers, handbikers, wandelaars en hardlopers de Mont Ventoux in Frankrijk. Een zware strijd, die symbool staat voor de strijd tegen kanker.

Welk KWF-onderzoek steunt Stichting Mont Ventoux in 2019?

Van de opbrengsten gaat 60% naar twee projecten die de Stichting heeft uitgekozen binnen het KWF.

De totale opbrengst en verdeling van 2018

In 2018 zijn de volgende projecten binnen het KWF gesteund. Het project 10882 Behandeling maagkanker  en 8124 HErsenstamkanker bij kinderen. Voor een toelichting van deze projecten verwijzen wij naar de website van het KWF. De lokale goede doelen van 2018 worden hierna toegelicht.

TOTAAL REGIONAAL - € 255.259,-

TOTAAL KWF - € 382.556,-

TOTAAL UITKERING: € 637.815,-

10882 - Behandeling maagkanker

Individualized image-guided adaptive radiotherapy for resectable gastric cancer: now and in the future
Dr. Astrid van der Horst (AMC)

De vooruitzichten bij maagkanker zijn niet goed; slechts 25% van de patiënten is na 3 jaar nog in leven. Er is al aangetoond dat chirurgie gecombineerd met radiotherapie en chemotherapie de overleving verhoogt, maar bestraling/chemo rondom de operatie geven klachten (misselijkheid, moeheid, longklachten, gewichtsverlies, conditieverval), zowel tijdens de behandeling als daarna. Ook verschilt de juiste combinatie en volgorde per patiënt.

In dit project slaan het AMC en het NKI-AVL de handen ineen om tot een behandeling op maat voor elke maagkankerpatiënt te komen. Met nieuwe CT- en MRI-technieken kan de positie van de maag (en omliggend gezond weefsel) van dag tot dag goed worden gemonitord. Hierop kunnen dan ook de bestralingsplannen worden aangepast. Met als doel de tumor nauwkeuriger te kunnen bestralen, wat de overlevingskans moet vergroten en de kans op bijwerkingen verlagen.

Een uitgebreide omschrijving is als PDF-bestand te downloaden.

8124 - Hersenstamkanker bij kinderen
Drug Delivery by Sonoporation in Childhood Diffuse Intrinsic Pontine Glioma and High-grade Glioma
Prof. dr. Gertjan Kaspers Dr. Dannis van Vuurden (VU)

Per jaar krijgen ca. 120 kinderen in Nederland een hersentumor. De meest agressieve vormen van kinderhersentumoren, hooggradig glioom en diffuus intrinsiek ponsglioom (DIPG), hebben een zeer slechte 5-jaars overleving van respectievelijk 25% en minder dan 5%.

Waar chemotherapie in het laboratorium goed in staat blijkt de hersentumorcellen te doden, is deze in de behandeling helaas maar beperkt effectief. Dit onderzoek beoogt om met een combinatie van microbubbels (minuscule gasbelletjes in de bloedbaan) en MRI-gerichte ultrasone geluidsgolven (HIFU) het effect van de chemotherapie te verhogen. Hiermee wordt de bloed- hersenbarrieĢ€re tijdelijk opengetrild, waardoor het medicijn beter de tumor bereikt. Door de werkzame stof bovendien te verpakken in aangepaste vetbolletjes kan de behandeling naar verwachting nog effectiever.

Lokale goede doelen 2018

Stichting Donatie
Bijna Thuis Huis Best € 8.030
Hospice Zwolle € 5.840
Inloophuis Leven met kanker € 1.435
Inloophuis Passie Lelystad € 6.030
Kennis Centrum Oncologie € 1.190
Look Good Feel Better € 500
Nazorghuis IntermeZZo Zwolle € 2.385
Stichting Droomdag € 4.525
Stichting Haarwensen € 1.160
Stichting Huis aan het water € 19.660
Stichting Kanker in Beeld € 750
Stichting Melanoom € 5.560
Stichting Vaarwens € 750
Toon Hermans Huis Roermond € 4.675
Toon Hermans Huis Weert € 16.625
Vechtgenotenhuis Ommen € 7.100
Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker € 20.000
C'est la Vie huis € 4.000
Familiehuis Daniel den Hoed € 3.000
Hospice De Wingerd € 11.000
Hospice Vredeborgh € 2.000
Inloophuis de Eik € 3.500
Kindergasthuis De Boeg € 1.250
Prinses Máxima Centrum € 24.470
Stichting De Mantelmeeuw € 20.000
Toon Hermans Huis Emmeloord € 1.250
Toon Hermans Huis Venlo € 1.250
Toon Hermans Huis Zeewolde € 7.000
Vrienden van Hospice Eesinge € 1.250
Inloophuis Pisa € 1.000
Stichting Vaarkracht € 1.000
Institute Ste Catherine € 39.887
Hopital La Timone Enfants € 24.499
Federation National CAMI € 2.443

 

De totale opbrengst en verdeling van 2017

In 2017 zijn de volgende projecten binnen het KWF gesteund. Het project UVA 2015-7806 ‘Tumoren bij kinderen gevoeliger maken voor behandeling’ en UVA 2015-7800 ‘Immunotherapie op maat bij melanomen’. Voor een toelichting van deze projecten verwijzen wij naar de website van het KWF. De lokale goede doelen van 2017 worden hierna toegelicht.

 


TOTAAL REGIONAAL - € 240.250,-

KWF Kankerbestrijding: UVA 2015-7806 - € 285.200,-
KWF Kankerbestrijding: UVA 2015-7800 - € 123.720,-

TOTAAL KWF - € 362.780,-

TOTAAL UITKERING: € 603.030,-

Het eerste project betreft Tumoren bij kinderen gevoeliger maken voor behandeling – projectcode UVA 2015-7806
Omschrijving project: Doordat we steeds beter in staat zijn om kanker bij kinderen te behandelen, geneest de overgrote meerderheid van de patiëntjes. Maar zware behandelingen als operaties, bestraling of chemotherapie ten spijt, zijn er nog altijd tumoren bij kinderen die de neiging hebben om terug te keren of resistent te worden tegen de behandeling. Een belangrijke oorzaak daarvan is tumorheterogeniteit, wat wil zeggen dat een tumor niet een klomp is die uit dezelfde cellen bestaat, maar een verzameling van cellen die door mutaties flink onderling van elkaar verschillen. Dat maakt het lastig om alle typen tumorcellen goed te behandelen. In een grootscheeps internationaal samenwerkingsverband proberen onderzoeksgroepen van over de hele wereld een vuist te maken tegen kinderkanker. Elke onderzoeksgroep richt zich op een specifiek tumortype, met als doel aan het eind van het project tenminste één ‘behandeling op maat’ te kunnen bieden per onderzoeksgroep. Het onderzoek vindt plaats in het AMC in Amsterdam, Schotland, Duitsland, Italië en twee instituten in Frankrijk (Curie Instituut in Parijs en Instituut Gustave Roussy in Villejuf).

Het tweede project betreft Immunotherapie op maat bij melanomen - projectcode UVA 2015-7800
Omschrijving project: Ook in dit project staat ‘tumorheterogeniteit’ centraal, maar dan bij melanomen. Deze dodelijke vorm van huidkanker kan tegenwoordig steeds beter worden aangepakt met immunotherapie: een behandelvorm waarbij de afweercellen van de patiënt worden getriggerd om de tumor aan te vallen. Maar omdat de tumorcellen binnen een melanoom grote verschillen kunnen vertonen, slaat de therapie niet altijd even goed aan tegen elke cel. In dit internationale samenwerkingsproject gaan de onderzoeksgroepen op zoek naar nieuwe manieren om melanomen beter aan te kunnen pakken met immunotherapie. Centraal staat de zoektocht naar eiwitten die worden gemaakt door tumorcellen. Deze eiwitten zouden als een goede target kunnen dienen voor het afweersysteem. Vanuit Nederland is het AMC bij deze studie aangesloten; andere onderzoeksgroepen zijn gezeteld in Italië, Noorwegen en Frankrijk (In het nationaal medisch onderzoeksinstituut nabij Strasbourg).

Meer informatie over deze projecten staat in de projectendatabase van het KWF.


Lokale goede doelen 2017

Onze commissie Goede Doelen heeft de diverse aanvragen van lokale goede doelen kritisch bekeken en beoordeeld en onderstaande doelen zijn in 2017 in aanmerking gekomen.

Stichting Donatie
Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker € 41.250
Stichting Kanker in Beeld € 18.250
Stichting Haarwensen € 8.250
Toon Hermans Huis Weert € 14.500
Toon Hermans Huis Roermond € 11.500
Stichting Droomdag € 13.500
KennisCentrum Oncologie € 13.250
Stichting Vaarwens € 2.500
Inloophuis Passie Lelystad € 7.250
Nazorgcentrum IntermeZZo Zwolle € 2.500
Vechtgenotenhuis Ommen € 21.750
Hospice Zwolle € 1.000
Bijna Thuis Huis Best € 6.250
Look Good Feel Better € 2.750
Stichting Melanoom € 10.000
Kindergasthuis De Boeg € 3.500
Hospice De Wingerd € 12.500
Toon Hermans Huis Venlo € 2.500
Stichting Huis aan het Water € 2.500
Lovely Leah Foundation € 4.000
Toon Hermans Huis Zeewolde € 2.500
C'est La Vie-huis € 1.500
Hospice Waddingxveen € 1.500
Stichting De Mantelmeeuw € 2.500
Hospice Westerkwartier Noordenveld € 1.500
Inloophuis Leven met Kanker € 6.750
Institut Ste Catherine Avignon € 14.800
Enfants Cancer Santé Marseille € 9.700