Bijna Thuis Huis Madelief Son en Breugel

Samen (be)leven, samen delen

Accepteren kan altijd nog, Bijna Thuis Huis MadeLief – Son en Breugel

Het BTH Madelief is een kleinschalige voorziening waar palliatief terminale zorg wordt geboden aan ongeneeslijk zieke inwoners (veelal door kanker) uit Son en Breugel. Er is sprake van een levensverwachting van minder dan drie maanden.

In de eigen vertrouwde woonomgeving, in een huiselijke sfeer ontvangen onze bewoners en hun naasten persoonlijke aandacht en begeleiding. Door de eigen vertrouwde hulpverleners en daartoe opgeleide vrijwilligers. De zorg wordt aangeboden aan alle bewoners van ons dorp. Ongeacht leeftijd, levensovertuiging en/of persoonlijke leefstijl. Uiteraard is er ook warme zorg en aandacht voor de naasten (www.bijnathuishuissonenbreugel.nl).

Liefst 60 vrijwilligers staan onder leiding van 2 professionele krachten, mensen uit de hele regio bij in hun laatste levensfase. Het is ook voor die vrijwilligers dat wij meedoen aan deze actie. Bijna Thuis Huis Madelief is afhankelijk van donaties en sponsoring. Ontwikkeling en ontspanning van de vrijwilligers moet komen van externe gelden dus doe mee!  

Jan Bentink heeft de leiding in handen voor deze actie, mail hem voor vragen, deelname of sponsoring: Jan@bentink.net

 

MadeLief.....

 

Geloof in elkaar,

Hoop op overgave, waar

Liefde blijft samenbinden, over grenzen heen.

 

Een madeliefje is een nederig bloemetje.

Aan het eind van een leven is het BTH dienstbaar

aan degene die gaat sterven en de familie daaromheen.

 

Dan rest alle betrokkenen naast dankbaarheid voor dit leven

nederigheid, omdat we met al onze liefde en kennis dit leven moeten loslaten.

 

 06/07/2024
23:31

Anoniem

Bekijk alle

Wij organiseren sinds 2007 jaarlijks het evenement Groot Verzet Tegen Kanker, de beklimming van de Mont Ventoux als een sportieve strijd die symbolisch het gevecht tegen kanker weergeeft. Onze kernwaarden: gevoel - energie - ambitie, symboliseren waar wij als stichting voor willen staan.