Huis aan het Water, Katwoude

"Je vecht nooit alleen"

Als kanker je gezin treft

Bij de diagnose kanker staat je wereld op zijn kop, maar het dagelijkse gezinsleven gaat gewoon door. Belangrijke vragen waar je als ouder onmiddellijk mee te maken krijgt:

  • Hoe gaan we alles regelen met de kinderen, kunnen we dit als gezin aan?
  • Wat vertel ik wel en wat niet?
  • Hoe vertel ik het?
  • En wat kan ik aan reacties van de kinderen verwachten?

Vanaf de diagnose kanker komt het gezinsleven onder druk te staan. Het vergt lichamelijk veel van de zieke ouder, maar ook organisatorisch en emotioneel komt er voor beide ouders nogal wat bij kijken. En wat als je als ouder te horen hebt gekregen dat je niet beter wordt? Ook dan zijn er veel vragen, angsten en onzekerheden waar het gezin mee te maken krijgt.

Kanker bij één van de gezinsleden kan voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen grote gevolgen hebben. Kinderen krijgen gedurende het ziekteproces vaak met taken en verantwoordelijkheden te maken die niet passen bij hun leeftijd en ontwikkeling. De impact op een kind is groot, soms komen deze gevolgen pas op latere leeftijd aan het licht.

Huis aan het Water ondersteunt de ouders, de kinderen en jongeren en het gezin als totaal. Huis aan het Water heeft verschillende groepen voor kinderen en jongvolwassenen. Ze vinden er een plek waar ze (professionele) ondersteuning krijgen, afleiding vinden en hun gevoelens kunnen delen met leeftijdgenoten die in hetzelfde schuitje zitten. De ouders krijgen ondersteunende gesprekken waarin voorlichting wordt gegeven zodat ze zich beter kunnen voorbereiden op wat komen gaat en er wordt gekeken naar draaglast en draagkracht en de eventuele benodigde ondersteuning wordt uitgezet.


Kracht van Huis aan het Water

Huis aan het Water biedt opvang en ondersteuning aan mensen met kanker om zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven terug te krijgen. Zodat ondanks de ziekte een zelfstandig, geïnspireerd en bevredigend leven kan worden geleid. Een leven waarin niet de ziekte maar de kwaliteit van leven centraal staat. Dat is de kracht van Huis aan het Water in Katwoude.

Stichting Huis aan het Water

Huis aan het Water is een Stichting zonder winstoogmerk die mensen met kanker en hun naasten mogelijkheden wil bieden om te leren leven vanuit een veranderd perspectief.

Huis aan het Water is een plek waar iedereen die te maken heeft met kanker ongeacht leeftijd, ziektefase, prognose of stadium van het ziekteproces, terecht kan. Bij ons kunt u werken aan uw conditie, informatie vinden, professionele hulp krijgen en bovenal een luisterend oor vinden.

Wij geloven dat ieder mens uniek is en op zijn eigen wijze zoekt naar een nieuwe balans, waarin de kwaliteit van leven centraal staat.

Filosofie Huis aan het Water

  • Ook als je ziek bent dient het bestaan te draaien om de waardigheid en schoonheid van het leven.
  • Het is cruciaal een omgeving te creëren die helpt niet overmand te worden door angst en onzekerheid – waar het ervaren van een perspectief naar de toekomst aandacht krijgt: niet de ziekte, maar de kwaliteit van leven staat centraal
  • Aan de behoeftes van mensen die met kanker te maken hebben (gehad) kan het best worden voldaan door een koppeling van formele en informele (palliatieve) zorg – geïntegreerd

Voor meer informatie:

stichtinghuisaanhetwater.nl

 

 

21/06/2024
17:32

Anoniem

Bekijk alle

Wij organiseren sinds 2007 jaarlijks het evenement Groot Verzet Tegen Kanker, de beklimming van de Mont Ventoux als een sportieve strijd die symbolisch het gevecht tegen kanker weergeeft. Onze kernwaarden: gevoel - energie - ambitie, symboliseren waar wij als stichting voor willen staan.