Huis aan het Water, Katwoude

"Je vecht nooit alleen"

Kracht van Huis aan het Water

Huis aan het Water biedt opvang en ondersteuning aan mensen met kanker om zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven terug te krijgen. Zodat ondanks de ziekte een zelfstandig, geïnspireerd en bevredigend leven kan worden geleid. Een leven waarin niet de ziekte maar de kwaliteit van leven centraal staat. Dat is de kracht van Huis aan het Water in Katwoude.

Stichting Huis aan het Water

Huis aan het Water is een Stichting zonder winstoogmerk die mensen met kanker en hun naasten mogelijkheden wil bieden om te leren leven vanuit een veranderd perspectief.

Huis aan het Water is een plek waar iedereen die te maken heeft met kanker ongeacht leeftijd, ziektefase, prognose of stadium van het ziekteproces, terecht kan. Bij ons kunt u werken aan uw conditie, informatie vinden, professionele hulp krijgen en bovenal een luisterend oor vinden.

Wij geloven dat ieder mens uniek is en op zijn eigen wijze zoekt naar een nieuwe balans, waarin de kwaliteit van leven centraal staat. In overleg met u zal gekeken worden naar uw persoonlijke wensen en kunt u passende hulp en ondersteuning krijgen.

Filosofie Huis aan het Water

  • Ook als je ziek bent dient het bestaan te draaien om de waardigheid en schoonheid van het leven.
  • Het is cruciaal een omgeving te creëren die helpt niet overmand te worden door angst en onzekerheid – waar het ervaren van een perspectief naar de toekomst aandacht krijgt: niet de ziekte, maar de kwaliteit van leven staat centraal
  • Aan de behoeftes van mensen die met kanker te maken hebben (gehad) kan het best worden voldaan door een koppeling van formele en informele (palliatieve) zorg – geïntegreerd

Voor meer informatie:

stichtinghuisaanhetwater.nl

25/02/2024
22:28

Anoniem

Bekijk alle

Wij organiseren sinds 2007 jaarlijks het evenement Groot Verzet Tegen Kanker, de beklimming van de Mont Ventoux als een sportieve strijd die symbolisch het gevecht tegen kanker weergeeft. Onze kernwaarden: gevoel - energie - ambitie, symboliseren waar wij als stichting voor willen staan.